= Menu

AC/DC i modele kompetencyjne

Assesment i Development Center

AC/DC pozwala trafnie diagnozować zarówno rozwój kompetencji bezpośrednio związanych z obecnie wykonywanymi zadaniami zawodowymi, jak i tych kompetencji, które są podstawą efektywnej realizacji zadań nowych, planowanych na przyszłość w związku z rozwojem pracowników.

Modele kompetencyjne

Model kompetencyjny jest niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, który umożliwia firmie racjonalne inwestowanie w rozwój pracowników oraz efektywniejszą realizację założonych celów biznesowych.