= Menu

Artykuły

Test mocnych stronWedług badań świadomość swoich mocny stron zdecydowanie podwyższa jakość życia. Znajomość własnych zalet działa korzystnie na naszą motywację, mobilizuje nas do realizacji ambitnych celów, podwyższa nasze poczucie własnej wartości, wpływa pozytywnie na budowane przez nas relacje. Aby dowiedzieć się więcej o swoich mocnych stronach, zachęcamy do wypełnienia Testu Zalet, który powstał w opracowaniu o publikacje „ojca psychologii pozytywnej – Martina Seligmana

Test mocnych stron - pytania

Test mocnych stron - klucz

Go back