= Menu

Asertywność i komunikacja interpersonalna

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, skuteczniej wyrażać swoje przekonania i osiągać założone cele. Z warsztatu skorzystają także te osoby, które na co dzień spotykają się z trudnymi klientami, prowadzą trudne rozmowy lub borykają się z trudnościami z porozumieniem się w środowisku pracy. Szkolenie to wskaże drogę do konstruktywnego radzenia sobie w takich sytuacjach.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Obrona swoich praw
 • Wyrażanie opinii i przekonań
 • Przyjmowanie krytyki
 • Obrona swoich praw (granic)
 • Umiejętność mówienia „nie”
 • Asertywne przyjmowanie ocen
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Wyrażanie osobistych opinii i przekonań
 • Techniki konstruktywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku
 • Monolog wewnętrzny – sposoby rozwijania poczucia własnej wartości

Korzyści dla Uczestnika

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, w tym asertywności i reagowania na krytykę.
 • Skuteczniejsze realizowanie celów i własnych potrzeb oraz wyrażanie swoich przekonań bez urażania innych.
 • Doskonalenie umiejętności autoprezentacyjnych.
 • Poznanie strategii radzenia sobie z trudnymi klientami.
 • Poznanie sposobów pracy nad swoim poczuciem własnej wartości.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania założonych celów przez pracowników dzięki efektywniejszej komunikacji z klientami, a także pracowników między sobą.
 • Zapobieganie konfliktom pomiędzy pracownikami.
 • Poprawa jakości relacji budowanych pomiędzy organizacją a klientami.