= Menu

Coaching menedżerski

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są coachami dla innych członków zespołów, czyli sprawują pieczę nad procesem rozwijania kompetencji zawodowych innych. Uczestnikami szkolenia są przeważnie doświadczeni pracownicy lub zwierzchnicy różnego szczebla.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Coaching menedżerski jako strategia rozwoju pracowników
 • Czynniki decydujące o rozwoju zawodowym
 • Rola menedżera na różnych etapach rozwoju
 • Coaching menedżerski wobec nowych pracowników
 • Diagnoza potencjału rozwojowego
 • Wytyczanie zadań nowym pracownikom
 • Informacja zwrotna w rozmowie coachingowej
 • Strategie wzmacniania zaangażowania

Korzyści dla Uczestnika

 • Rozwijanie zdolności budowania relacji z pracownikiem podczas coachingu.
 • Nabywanie umiejętności diagnozowania potencjału podopiecznego.
 • Doskonalenie umiejętności udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz wzmacniania pozytywnych zachowań pracownika.
 • Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w coachingu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększanie efektywności i motywacji pracowników objętych procesem coachingowym.
 • Budowanie dobrych relacji firmy z pracownikami, dzięki skutecznej pracy coacha.
 • Wytyczanie ścieżek kariery zawodowej pracowników.