= Menu

Coaching

Opracowujemy programy coachingowe dla kadry menadżerskiej w organizacjach oraz prowadzimy sesje dla Klientów Indywidualnych. Pracujemy w oparciu o zasoby Uczestników, rozwijamy ich kompetencje, wspieramy w wyznaczaniu i osiąganiu ambitnych celów.

Korzyści dla osoby objętej programem coachingowym

  • Dokonanie analizy własnej kariery zawodowej – stworzenie osobistej mapy rozwoju (w całej perspektywie czasowej: przeszłości-teraźniejszości-przyszłości) z uwzględnieniem planów osobistych.
  • Doskonalenie konkretnych kompetencji (wiedzy, umiejętności, postaw) niezbędnych do właściwego działania na obecnym etapie rozwoju zawodowego.
  • Zastosowanie osobistych, unikalnych metod zwiększania własnej skuteczności i ochrony przed szkodliwym działaniem obciążenia psychicznego i stresu.
  • Określenie obszarów zawodowych, w których rozwijane kompetencje mogą być przydatne w dalszym rozwoju zawodowym i osobistym.
  • Monitorowanie postępów własnego rozwoju zawodowego.

Korzyści dla organizacji

  • Zwiększanie efektywności organizacji, dzięki uaktywnieniu potencjału pracowników objętych procesem coachingowym.
  • Realizowanie celów strategicznych organizacji, dzięki osiąganiu przez pracowników  ambitnych celów długoterminowych.
  • Wzrost poczucia identyfikowania się pracowników z misją i wizją firmy.
  • Polepszenie jakości relacji między pracownikami.
  • Kształtowanie kultury organizacyjnej, w której istotnym elementem jest rozwój pracowników.