= Menu

Eventy integracyjne

Organizowane przez nas eventy integracyjne przygotowywane są z myślą o budowaniu poczucia więzi i chęci współpracy wśród pracowników. Na wyjątkowy charakter zajęć ma wpływ praca twórcza, interaktywna forma, przebywanie na świeżym powietrzu, obcowanie z przyrodą (w przypadku zajęć outdorowych) oraz bezpośrednie doświadczanie specyficznych sytuacji poprzez zaangażowanie się w realizację zadań. Ćwiczenia mają charakter dynamiczny oraz wiążą się z rozwojową aktywnością, niosącą wiedzę dla poszczególnych Uczestników oraz korzyści dla firmy. 

Podczas naszych eventów zapewniamy Uczestnikom dobrą zabawę wzbogaconą o możliwość rozwijania kompetencji w sposób lekki i twórczy.

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie współpracy między pracownikami – tworzenie zintegrowanych zespołów.
 • Kształtowanie pozytywnych i trwałych relacji między pracownikami.
 • Pobudzanie kreatywnego myślenia pracowników i zwiększanie poziomu innowacyjności organizacji.
 • Usprawnianie procesów komunikacyjnych w organizacji.
 • Budowanie poczucia lojalności i identyfikacji z firmą.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sukces organizacji.
 • Minimalizowanie ryzyka wystąpienia konfliktów interpersonalnych.
 • Kształtowanie wizerunku firmy przyjaznej pracownikom.
 • Wzmocnienie roli liderów w zespole.

Korzyści dla Uczestników

 • Budowanie pozytywnych relacji ze współpracownikami.
 • Doświadczenie relaksu i dobrej zabawy.
 • Rozwijanie kompetencji poznawczych m.in. myślenia analitycznego, strategicznego, spostrzegawczości oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji.
 • Możliwość poznania w działaniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Pokonywanie swoich ograniczeń i rozwój myślenia ukierunkowanego na cel.
 • Nabycie umiejętności poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań w sytuacjach problemowych.
 • Rozwój umiejętności radzenie sobie z konfliktami i presją czasu.
 • Wzrost zaangażowania i motywacji do pracy.