= Menu

Platformy e-learningowe

 

E-learning posiada wiele zalet, które sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na zdalną edukację i podnoszenie kwalifikacji. To ogromna oszczędność czasu - nie tracimy go na dojazdy do miejsc, w których odbywają się stacjonarne zajęcia edukacyjne. Proces uczenia się możemy tak zaplanować i rozłożyć w czasie, aby współgrał z innymi obowiązkami i zajęciami dnia codziennego.

 

Instytut Miasta dla każdej firmy przygotowuje szyte na miaręplatformy e-learningowe, z uwzględnieniem jej specyficznych potrzeb. Pracujemy wykorzystując zasoby Uczestników, rozwijamy ich kompetencje, wspieramy w wyznaczaniu i osiąganiu ambitnych celów.

 

Korzyści dla pracownika

 • Pracownik sam decyduje o tempie przyswajania wiedzy i czasie podjęcia nauki.
 • Szkolenie może być w pełni zindywidualizowane do potrzeb pracownika.
 • Pracownik może samodzielnie dobierać treści, którym chciałby poświęcić więcej czasu.
 • Możliwość poznania w działaniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Pracownik nie musi wyjeżdżać poza obszar firmy, aby uczestniczyć w szkoleniu.
 • Pobudza pracowników do rozwoju siebie i poszerza ich samoświadomość.
 • Rozwija poczucie odpowiedzialności za swój rozwój.

Korzyści dla organizacji

 • Zmniejszenie kosztów szkoleń pracowników przy jednoczesnej możliwości przeszkolenia dużej ich liczby w różnych częściach kraju czy na świecie.
 • Możliwość monitorowania przekazu szkoleniowego oraz jednolitość tego przekazu w przypadku każdego pracownika.
 • Zwiększanie efektywności organizacji, dzięki uaktywnieniu potencjału pracowników objętych procesem e-lerningowym.
 • Realizowanie celów strategicznych organizacji, dzięki osiąganiu przez pracowników  ambitnych celów zawodowych.
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej, w której istotnym elementem jest rozwój pracowników.