= Menu

Komunikacja w procesie zarządzania

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów dążących do poprawy komunikacji z członkami swoich zespołów zainteresowanych praktycznym treningiem tych umiejętności.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Techniki komunikacji interpersonalnej
 • Podstawowe reguły komunikowania się
 • Podstawowe techniki werbalne
 • Niewerbalne techniki aktywnego kontaktu
 • Delegowanie zadań i uprawnień, zlecanie
 • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych
 • Pochwały i reprymendy
 • Komunikacja w sytuacji zebrań – elementy prezentacji i przekonywania
 • Zastosowanie technik wywierania wpływu w praktyce zawodowej
 • Strategie argumentacji i przekonywania

Korzyści dla Uczestnika

 • Poprawa umiejętności efektywnej komunikacji 
 • Rozwijanie umiejętności budowania dobrych relacji interpersonalnych z członkami swoich zespołów.
 • Poznawanie technik wywierania wpływu i sposobów ich praktycznego wykorzystywania.
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań i odpowiedzialności.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa relacji interpersonalnych menedżerów z pracownikami.
 • Poprawa skuteczności pracy menedżerów.
 • Zwiększenie motywacji pracowników dzięki otrzymywaniu od menedżerów informacji zwrotnej i wzmocnień w przypadku sukcesów.