= Menu

Nasze publikacje

Jednym z celów, jakie przed sobą stawiamy jest pogłębianie i rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy psychologicznej. Stąd też, poniżej znajdą Państwo publikacje, które zostały napisane przez naszych Trenerów i Konsultantów.

Książki

Autorstwa m.in. Dyrektor Merytorczynej Dr Anety Chybickiej z zakresu Psychologii Twórczości i Psychologii Międzykulturowej.

Artykuły

Pochodzące m.in. z takich czasopism jak "Personel i Zarządzanie". Inspiracja zarówno dla pracowników na stanowiskach specjalistycznych jak i kadry zarządzającej.