= Menu

Negocjacje

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników prowadzących negocjacje biznesowe, a także dla osób do których zadań należy rozwiązywanie konfliktów.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Istota konfliktu
 • Rozpoczęcie kontaktu z partnerem
 • Trening umiejętności aktywnego słuchania
 • Trening sprawności negocjacyjnej
 • Techniki i taktyki negocjacyjne
 • Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie zaufania, wiarygodność, bezpieczeństwo
 • Negocjacje miękkie
 • Negocjacje twarde

Korzyści dla Uczestnika

 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.
 • Poznanie różnego rodzaju strategii negocjacyjnych i nauka ich stosowania w zależności od sytuacji.
 • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
 • Nabywanie umiejętności wypracowywania alternatywnych rozwiązań.
 • Doskonalenie zdolności konstruktywnego radzenia sobie z konfliktem.

Korzyści dla organizacji

 • Osiąganie zamierzonych rezultatów dzięki sukcesom w negocjacjach.
 • Poprawa relacji biznesowych dzięki lepszemu radzeniu sobie pracowników w sytuacjach konfliktowych.