= Menu

Nowe drogi do sukcesu w sprzedaży

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zajmujących się sprzedażą, negocjacjami kwestii finansowych, pracujących w kontakcie z klientem. Jest ono skierowane także dla osób, których działania mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe firmy, w związku z czym, odczuwają potrzebę maksymalizowania swojej skuteczności w tym obszarze.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Taktyki sprzedawania – umiejętność stosowania praw psychicznych
 • Główne determinanty sukcesu w sprzedaży
 • Najważniejsze czynniki składające się na odniesienie sukcesu w sprzedaży
 • Kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży
 • Kreatywne techniki sprzedaży
 • Siedem kluczowych czynników skutecznego sprzedawania firmom
 • Psychologiczne znaczenie technik negocjacyjnych
 • Metody 10 krotnego zwiększania obrotów
 • Sposoby zamykania transakcji
 • Sprzedaż zysku z inwestycji

Korzyści dla Uczestnika

 • Poszerzenie wiedzy na temat technik i praw psychologicznych wykorzystywanych w sprzedaży oraz ich zastosowania.
 • Zwiększenie wydajności pracy, lepsze wykorzystywanie czasu i skuteczniejsze osiąganie celów sprzedażowych.
 • Doskonalenie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych, a także umiejętności budowania relacji z klientem.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie dochodów firmy dzięki lepszemu przygotowaniu pracowników do pełnienia roli sprzedawcy.
 • Budowanie podstaw dla tworzenia strategii sprzedażowej firmy.
 • Poprawa relacji firmy z klientami.