= Menu

Podstawy zarzadzania

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi pragnących poszerzyć swoje umiejętności z zakresu kierowania zespołami ludzkimi.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Strategie budowy autorytetu
 • Co pracownicy cenią u swoich przełożonych
 • Zasady tworzenia odpowiedniego wizerunku własnej osoby
 • Funkcje kierownika - oszacowanie własnych preferencji w zakresie działań menedżerskich
 • Cechy efektywnego menedżera
 • Style kierowania w odniesieniu do charakterystyki zespołów i poszczególnych pracowników
 • Autodiagnoza własnych preferencji w zakresie stylów zarządzania
 • Ocena kompetencji i motywacji pracowników.
 • Style kierowania wg Blancharda - praktyczne implikacje
 • Dostosowanie postępowania wobec różnych typów pracowników.
 • Charakterystyka czynników motywujących do działań zawodowych
 • Podstawowe demotywatory
 • Podstawowe zasady zarządzania przez cele
 • Wytyczanie zadań i określanie kontroli

Korzyści dla Uczestnika

 • Budowanie własnego autorytetu.
 • Diagnoza własnych preferencji w zakresie stylów zarzadzania.
 • Doskonalenie umiejętności oceniania kompetencji i motywowania pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego wyznaczania celów.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych stylów zarządzania oraz dostosowywania swojego postępowania do różnych pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Skuteczniejsze zarządzanie i motywowanie pracowników.
 • Skuteczniejsze osiąganie celów przez zespoły.
 • Wzmocnienie autorytetu kadry menadżerskiej.