= Menu

Praca z zespołem

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcje kierownicze, dążących do doskonalenia swoich umiejętności zarządzania zespołami pracowników.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Kluczowe cechy skutecznych zespołów
 • Formalne i nieformalne role przyjmowane przez członków zespołu
 • Budowanie pozycji lidera
 • Organizacja i prowadzenie zebrania
 • Rozpoczynanie i prowadzenie dyskusji
 • Obserwacja oraz uwzględnianie w sposobie prowadzenia relacji grupowych oraz procesu grupowego
 • Elementy prezentacji na spotkaniach z pracownikami
 • Przygotowanie prezentacji
 • Wiarygodność mówcy i sposoby przekonania audytorium
 • Odpowiadanie na pytania i udzielanie wyjaśnień
 • Techniki pracy grupowej
 • Grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Efekt synergii –praktyczne wykorzystanie

Korzyści dla Uczestnika

 • Rozwijanie umiejętności wyzwalania i wykorzystywania potencjału grupy.
 • Poznanie technik pracy grupowej oraz rozwijanie umiejętności organizowania i wspierania pracy grupy w celu osiągania najlepszych efektów.
 • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów w pracy zespołu.
 • Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy grupowej.
 • Zwiększenie motywacji pracowników.
 • Skuteczniejsze zarządzanie i wykorzystywanie czasu przez menedżerów.