= Menu

Praca z zespołem

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób pełniących funkcje kierownicze, dążących do doskonalenia swoich umiejętności zarządzania zespołami pracowników.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

  • Kluczowe cechy skutecznych zespołów
  • Formalne i nieformalne role przyjmowane przez członków zespołu
  • Budowanie pozycji lidera
  • Organizacja i prowadzenie zebrania
  • Rozpoczynanie i prowadzenie dyskusji
  • Obserwacja oraz uwzględnianie w sposobie prowadzenia relacji grupowych oraz procesu grupowego
  • Elementy prezentacji na spotkaniach z pracownikami
  • Przygotowanie prezentacji
  • Wiarygodność mówcy i sposoby przekonania audytorium
  • Odpowiadanie na pytania i udzielanie wyjaśnień
  • Techniki pracy grupowej
  • Grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
  • Efekt synergii –praktyczne wykorzystanie

Korzyści dla Uczestnika

  • Rozwijanie umiejętności wyzwalania i wykorzystywania potencjału grupy.
  • Poznanie technik pracy grupowej oraz rozwijanie umiejętności organizowania i wspierania pracy grupy w celu osiągania najlepszych efektów.
  • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów w pracy zespołu.
  • Doskonalenie umiejętności motywowania pracowników.

Korzyści dla organizacji

  • Zwiększenie efektywności pracy grupowej.
  • Zwiększenie motywacji pracowników.
  • Skuteczniejsze zarządzanie i wykorzystywanie czasu przez menedżerów.