= Menu

Strategie zarządzania

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących role kierownicze lub przywódcze oraz osób zainteresowanych strategiami motywowania, wyzwalania potencjału innych i rozwiązywania konfliktów. Szkolenie jest oparte na technikach Neurolingwistycznego Programowania, stanowi więc doskonałe źródło wiedzy dla osób, które chciałby dowiedzieć się na czym polega ich wykorzystanie w wywoływaniu pożądanych reakcji u innych.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Wzbudzanie pozytywnego nastawienia i motywacji pracowników – strategie motywowania
 • Rozpoznanie strategii motywacyjnej konkretnego pracownika, zmiana strategii motywacyjnej wobec zadania – technika zmiany strategii „od” w strategię „do”
 • Zwiększanie motywacji do pracy – techniki powodujące wzrost atrakcyjności pracy
 • Kreowanie pozytywnego nastawienia do proponowanych zadań – generator nowego zachowania
 • Odkrywanie i sprawniejsze wykorzystanie twórczych zasobów pracowników – strategie uczenia się, kreatywności i modelowanie
 • Prezentacja dwóch sposobów myślenia – w kategoriach problemu i w kategoriach celu; zmiana sposobu myślenia o zadaniu
 • Modelowanie i przyspieszone uczenie się
 • Rozwiązywanie konfliktów – modele NLP, dzięki którym można efektywniej wykorzystać czas spotkań z pracownikami i osiągać porozumienie w trudnych sytuacjach
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie indywidualnej hierarchii kryteriów pracownika
 • Neurolingwistyczny model negocjacji – zastosowanie przy osiąganiu porozumienia w trudnych sytuacjach z pracownikami

Korzyści dla Uczestników

 • Poznanie psychologicznych mechanizmów motywacji i zastosowania strategii motywacyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności angażowania i inspirowania pracowników.
 • Poznanie sposobów wyzwalania i wykorzystania potencjału zawodowego pracowników.
 • Poznanie strategii budowanie dobrych relacji interpersonalnych z pracownikami.
 • Poszerzenie wiedzy na temat konfliktów i sposobów ich efektywnego rozwiązywania.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększanie częstotliwości występowania pożądanych z punktu widzenia organizacji zachowań pracowników.
 • Zwiększenie efektywności pracy menedżerów.
 • Zwiększanie motywacji pracowników do realizowania swoich zadań.
 • Zwiększanie zaangażowania pracowników.