= Menu

Trening kreatywności

Dla kogo

Problemy można rozwiązać w sposób standardowy, wzorując się np. na konkurencji lub używając wypróbowanych już schematów postępowania. Jednak w warunkach dużej konkurencji, kiedy o klienta trzeba walczyć, przydatnym narzędziem, może okazać się twórcze myślenie. Szkolenie skierowane jest do osób, od których oczekuje się nieszablonowego myślenia i innowacyjnego podejścia do wykonywanych obowiązków.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Diagnoza własnych umiejętności twórczych – testy
 • Diagnoza poziomu kreatywności uczestników i zwiększenie ich możliwości w tym zakresie określenie własnego stylu poszukiwania twórczych rozwiązań
 • Miejsce i rola technik kreatywnych w biznesie
 • Obszary zastosowań technik twórczego myślenia w biznesie
 • Techniki kreatywne w pracy jednostki, zespołu i grupy zadaniowej
 • Techniki oceniania pomysłów 

Korzyści dla Uczestnika

 • Diagnoza własnego poziomu kreatywności, identyfikowanie mocnych stron i obszarów rozwoju.
 • Doskonalenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.
 • Uzyskanie wiedzy na temat możliwości wykorzystywania technik twórczości w biznesie.
 • Poznanie i nauka stosowania technik twórczych w pracy własnej i pracy zespołu.

Korzyści dla organizacji

 • Usprawnienie pracy jednostek i grup pracowników.
 • Wypracowywanie niestandardowych, bardziej twórczych rozwiązań problemów.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów twórczych pracowników.
 • Zwiększenie innowacyjności organizacji.