= Menu

Trudne rozmowy i panowanie nad emocjami innych

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób które w swojej pracy są zobowiązane do odbywania różnego rodzaju trudnych rozmów takich jak zwolnienia czy oceny pracownicze, a także osób, które spotykają się trudnymi sytuacjami i konfliktami.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Pomiar kompetencji emocjonalnych
 • Aktywne ćwiczenia stymulujące rozwój rozumienia i panowania nad emocjami własnymi i innych 
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi 
 • Trudne rozmowy w realności zawodowej – konflikty, nagany, reprymendy, radzenie sobie z krytyką, wyrażanie niezadowolenia, oceny pracownicze itp.
 • Aktywne słuchanie jako podstawa trudnych rozmów
 • Techniki wywierania wpływu i kształtowania emocji innych osób
 • Radzenie sobie z agresją i innymi negatywnymi stanami rozmówcy

Korzyści dla Uczestnika

 • Lepsze rozumienie własnych i cudzych emocji.
 • Poprawa własnej samokontroli emocjonalnej, a także radzenia sobie z cudzymi emocjami.
 • Lepsze radzenie sobie w  sytuacjach trudnych, związanych ze stresem, agresją lub krytyką.
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności działania organizacji dzięki opanowaniu przez pracowników umiejętności prowadzenia trudnych rozmów.
 • Poprawa relacji biznesowych i relacji pomiędzy pracownikami.