= Menu

Twórcze przywództwo

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących samodzielnie, których praca wymaga niestandardowego, nowatorskiego myślenia. Ponadto szkolenie adresowane jest do osób przyjmujących w firmie funkcje związane z kierowaniem pracą i rozwojem innych ludzi.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Znaczenie liderów w zależności od etapu rozwoju zespołu i firmy
 • Władza i autorytet
 • Źródła władzy
 • Budowanie autorytetu
 • Kadra menedżerska jako źródło norm i wartości organizacyjnych
 • Kreowanie misji firmy
 • Osobiste predyspozycje do bycia liderem

Korzyści dla Uczestnika

 • Poznanie zasad skutecznego przywództwa.
 • Rozwijanie umiejętności myślenia strategicznego.
 • Poznanie strategii budowania własnego autorytetu.
 • Rozwijanie umiejętności inspirowania i angażowania innych oraz delegowania zadań.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze zrozumienie swojej roli przez menedżerów. 
 • Efektywniejszy podział pracy pomiędzy pracownikami.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników.