= Menu

Usługi

Szkolenia

Rozwijamy praktyczne umiejętności wykorzystując rzetelną wiedzę psychologiczną i doświadczenie biznesowe.

AC/DC i modele kompetencyjne

Badamy i rozwijamy kompetencje pracowników, stosując autorskie i naukowo zweryfikowane narzędzia.

Coaching

Pracujemy w oparciu o zasoby pracowników, wspieramy ich w wytaczaniu i osiąganiu ambitnych celów.

Eventy integracyjne

Budujemy poczucie więzi między pracownikami poprzez twórczą pracę i dobrą zabawę.