= Menu

Zarządzanie czasem pracy

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących pracą zespołów pracowników oraz osób dążących do poprawy efektywności pracy własnej poprzez lepsze wykorzystywanie czasu. Szkolenie zostało stworzone z myślą także o osobach, które czują się przeciążone obowiązkami lub napotykają trudności w skutecznym organizowaniu pracy.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Reaktywne i aktywne podejście do zarządzania czasem
 • Metody planowania czasu pracy
 • Wybór i segregacja priorytetów - schemat Eisenhowera
 • Zasada Pareto
 • Prawo Parkinsona
 • System planowania - wykorzystanie reguły 60/20/20
 • Określanie i metody eliminowania pułapek czasowych
 • Analiza własnej aktywności
 • Reagowanie w sytuacji presji i manipulacji
 • Praca z Organizerem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem

Korzyści dla Uczestnika

 • Doskonalenie umiejętności efektywnego organizowania i planowania pracy własnej i innych.
 • Zwiększenie świadomości aktualnego sposobu wykorzystywania czasu i jego optymalizacja.
 • Poprawa skuteczności w realizowaniu celów zawodowych.
 • Rozwijanie strategii radzenia sobie ze stresem.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności pracy poprzez lepsze wykorzystywanie czasu przez pracowników.
 • Minimalizacja opóźnień w realizowanych zadaniach.
 • Częstsze podejmowanie wyzwań przez pracowników, dzięki optymalizacji czasu pracy.