= Menu

Zarządzanie konfliktem

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołami pracowniczymi oraz dla osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w organizacji. Szkolenie to będzie także wartościowe dla pracowników biorących udział w różnego rodzaju negocjacjach oraz dla osób zainteresowanych ogólną problematyką konfliktu.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Obszary konfliktów w życiu zawodowym
 • Rodzaje konfliktów
 • Postawy wobec konfliktów
 • Podstawowe strategie rozbrajania konfliktów
 • Diagnoza stopnia zaangażowania w konflikt
 • Przyjmowanie roli w konflikcie (mediacja, konfrontacja, arbitraż)
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • Techniki diagnozy interesów
 • Rozluźnianie barykad – strategie przełamywania niechęci drugiej strony
 • Zasady formułowania problemów negocjacyjnych
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją – elementy asertywności w komunikacji menedżera

Korzyści dla Uczestnika

 • Poznanie specyfiki konfliktów, różnych podejść do konfliktów oraz technik ich rozwiazywania.
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z konfliktami.
 • Rozwijanie umiejętności definiowania powstających problemów i identyfikowania ich przyczyn.

Korzyści do organizacji

 • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie z konfliktami i wypracowywanie przez nich rozwiązań lepszej jakości.
 • Oszczędność czasu i poprawa efektywności pracy dzięki bardziej skutecznemu i szybszemu radzeniu sobie z konfliktami.
 • Umożliwienie wykorzystywania konfliktów w celach rozwojowych pracowników i organizacji.