= Menu

Zarządzanie stresem

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, presją czasu, a także dla tych, którzy odczuwają negatywne oddziaływanie stresu na swoje samopoczucie i efektywność realizowania zadań.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu

 • Eustres i dystres, poziom stresu, a skuteczność funkcjonowania
 • Diagnoza deficytu kompetencji interpersonalnych i nieefektywnych strategii funkcjonowania
 • Rozpoznawanie natury i źródeł stresu
 • Strategie eliminacji stresu
 • Rozwijanie w sobie odporności na stres
 • Procedury antystresowe
 • Techniki relaksacji i wizualizacji
 • Praca ukierunkowana na zmianę nastawień wobec siebie i otoczenia
 • Poszukiwanie inspiracji, inwencji twórczej i innowacji w środowisku zawodowym

Korzyści dla Uczestnika:

 • Nauka rozpoznawania źródeł stresu i lepsze rozumienie jego charakteru.
 • Rozwijanie świadomości własnego stylu radzenia sobie ze stresem i doskonalenie go.
 • Rozwijanie odporności na stres.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracowników działających pod presją czasu.
 • Zwiększenie motywacji pracowników do podejmowania wyzwań.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników realizujących trudne, stresujące zadania.